Къща музей Петя Дубарова
град Бургас

Дейности

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС, КЪЩА МУЗЕЙ „ПЕТЯ ДУБАРОВА”, МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА,  РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС

 

ОБЯВЯВА

 

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ПЕТЯ ДУБАРОВА“ – 2022

 

 

◊ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

Националният литературен конкурс „Петя Дубарова” е включен в Националния календар за извънучилищна дейност към Министерство на образованието и науката.

Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен  до 12 клас).

Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” за художествена литература включва два раздела:

Поезия - до пет стихотворения

Проза – до три разказа( обем на разказа-до 7 страници)

Конкурсът е анонимен.

Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен плик изписани своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в което учи, телефон за връзка и имейл адрес.  Пликът с данните и координатите на участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по–големия плик с творбите. Текстовете си изпращайте напечатани в четири екземпляра на адрес:

 

 

гр. Бургас 8000

ул. “Гладстон“ 68

Къща музей “Петя Дубарова“

 

Творбите за участие в конкурса да не са публикувани

Крайният срок за изпращане е 31 март 2022г.

 

Телефон за справки: 056 / 81-41-10

e-mail: museumdubarova@abv.bg

 

 

 

 

 НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "ПЕТЯ ДУБАРОВА"

СТАТУТ

      Националният литературен конкурс „Петя Дубарова“ се посвещава на  поетесата Петя Дубарова.

  • Конкурсът се организира от Община Бургас, Къща музей „Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката, НДД и Регионално управление на образованието – Бургас.
  • Конкурсът си поставя за цел да открива и развива млади литературни дарования.
  • Конкурсът се включва в Националния календар за извънучилищните дейности на МОН и в Програмата с Мерки за закрила на деца с изявени дарби.

     ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.Участието в конкурса е анонимно.
2. В конкурса могат да участват юноши и девойки на възраст от 14 до 19 години в следните две направления:

  • Поезия – стихотворение (до пет броя)
  • Проза – разказ (до три разказа,обем на разказа -до 7 страници).

Забележка: В конкурса участват произведения, които не са публикувани.
3. Конкурсът се обявява през месец януари.
4. Творбите се изпращат до 31 март, напечатани в 4 екземпляра на адрес:

гр. Бургас – 8000, ул. „Гладстон“ 68, Къща музей „Петя Дубарова“
За Националния литературен конкурс „Петя Дубарова“

5.Постъпилите творби се оценяват от 5-членно жури, утвърдено от Организационния комитет.
6. Съставът на журито се избира за всяко издание на конкурса.
7. Наградените участници и журито ще бъдат поканени от Организационния комитет в  

 заключителния етап на конкурса, който се провежда всяка година през месец  май в  гр. Бургас. ( За 2022 година е определена дата 13 май)

 

НАГРАДИ

    1.Голямата награда на журито: Пластичен знак и диплом (Наградата е една за двата  раздела – поезия и проза).

  1. Първо, второ и трето място за поезия – диплом.
  2.  Първо, второ и трето място за проза – диплом.
  3. Специални награди на съорганизаторите.
  4.  Журито определя до 10 поощрения
  5.  Наградените и други творби с високи качества се отпечатват в традиционния за конкурса сборник „Петя.... Пристан зелен“.

         На основание чл. 10, Раздел ІІ от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, ученици от 14 до 18 години, класирани на първо, второ и трето място в конкурса за съответната година, имат право да кандидатстват за стипендия.