Къща музей Петя Дубарова

град Бургас

  

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Музеят е открит през 1995 г. в родната къща на най-младата българска поетеса - Петя Дубарова. 

 

Понастоящем музеят е научен и културно-просветен институт за издирване, изучаване, съхраняване, документиране и популяризиране на литературното наследство и творческата личност на българската поетеса Петя Дубарова. 

 

Музеят поддържа основен, научно-спомагателен и обменен фонд. Издирва, съхранява и популяризира артефакти, свързани с творческия път на Петя Дубарова.

 

Организира литературни събития - конкурси, конференции, срещи. Поддържа контакти с други литературни музеи и с творчески организации.