Къща музей Петя Дубарова
град Бургас

За музея

Петя Дубарова /1962-1979/ – най-младата сред големите творци на България.
Появата на Дом-музей “Петя Дубарова” се оказва естествена последица от желанието на хората да се докоснат до автентичния дух на атмосферата, в която е творила поетесата. Къщата, където е живяла /ул. “Гладстон”68/, с решение на местните ръководни органи от 1986, 1990г., с решение на Министерския съвет №58, т.4 от 20.02.1988г. и със съгласието на нейните родители е освободена и новоизградена като Дом-музей “Петя Дубарова” /открит на 7.08.1995г./


Понастоящем музеят е научен и културно-просветен институт за издирване, изучаване, съхраняване, документиране и популяризиране на литературното наследство и творческата личност на българската поетеса Петя Дубарова.
Музеят е със статут на самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка.
От 1995г. Къща музей “Петя Дубарова” отваря своите врати за посетители като предлага на вниманието им богат експозиционен материал от музейни предмети, комплектовани в няколко фонда: основен, научно-спомагателен, обменен и научен архив. Автентично е пресъздадена и личната стая на Петя Дубарова.


Основна дейност: Проявите на музея търсят отворената реализация, която да провокира широк обществен резонанс в културното ни самоосъзнаване. Някои от мероприятията са с вече установени традиции:

  • Националният литературен конкурс “Петя Дубарова” - съществува от 1984г., негови главни организатори са: Община Бургас, Къща музей “Петя Дубарова” и сп. “Родна реч”. Приоритет в регламента на конкурса е участието на млади творци – от 14 до 19-годишна възраст – в областта на всички поетични и повествователни жанрове
  • Летен WORKSHOP: Съвместна инициатива на Дом-музей „Петя Дубарова” и сп. „Родна реч” Съществува от 2003г. Място на провеждане: Бургас, Дом-музей „Петя Дубарова”. Финансира: Община Бургас. Лекторите се избират за всяка година с гласуване от екипа на музея и редакционния екип на сп. „Родна реч”. Покана за участие в WORKSHOP-a получават всички добре представили се участници от Националния литературен конкурс „Петя Дубарова” за съответната година. Целта на летния курс по творческо писане е да подпомогне усвояването на теоретичната и практична основа в творческия процес. Младите участници се срещат и работят с едни от най-изтъкнатите творци на Съвременната българска литература. /До сега в лятната школа по творческо писане като лектори са гостували : Кристин Димитрова, Алек Попов, Бойко Ламбовски, Георги Господинов, и др.
  • Широко се застъпва гостуването на други литературни музеи от вътрешността на страната.
  • Организират се литературни четения и представяния на новоиздадени книги на съвременни български поети и писатели.
  • Музеят развива културна дейност и в тясна връзка с образователните структури. Това обуславя постоянния интерес и посещаемост от страна на младите хора.
  • На 4 – 5.12.2000г. за първи път се проведе Национална литературнонаучна конференция на тема: “Творчеството на Петя Дубарова – в и извън социалната определеност. Перспективи на литературнокритическата интерпретация”. Партньори по организирането на конференцията са Къща музей “Петя Дубарова” и Бургаски свободен университет. Предвижда се конфренцията да стане традиция в културно-просветната дейност на музея, което ще стимулира отварянето на едно ново дискусионно поле в изучаването на съвременната ни българска литература.