Къща музей Петя Дубарова
град Бургас

Тържество по връчване на наградите от НЛК " Петя Дубарова" 2023г

ПРОТОКОЛ

Днес, 23 април / неделя / 2023г., жури в състав:

Председател:   Проф.дфн Милена Кирова – литературен критик

Членове:                      Кристин Димитрова – поет,писател,преводач

                                    Диана Петрова – писател

                                    Мартин Колев – писател

                                    Росен Друмев – поет

След като разгледа представените за конкурса творби от 120 участници,

 

РЕШИ:

Присъжда:

Първо място  за поезия и Голямата награда  № 19

ДЕНИЦА СТАНИСЛАВОВА МЛАДЕНОВА- гр.Бургас

ПГРЕ „Г.С.РАКОВСКИ“ – ГР.БУРГАС

Родена – 2006г

 

Първо  място  за проза - № 86

БОЖИДАРА МАРИЯНОВА ЙОТОВА – гр.Варна

СУЕО „ АЛ.С.ПУШКИН“ – гр.Варна

Родена – 2006г.

 

Второ място  за поезия - № 70

БОЖАНА ТОНЕВА СЛАВКОВА – гр.Бургас

НУМСИ „ ПРОФ.П.ВЛАДИГЕРОВ“ –ГР.БУРГАС

Родена – 2004г.

 

Второ  място  за проза - № 80

САВА ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ – гр.Варна

НГДЕК „СВ.КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ“ – гр.София

Роден – 2008г

 

Трето място  за поезия - № 31

МАРАЯ ЛЮДМИЛОВА МИЛАНОВА

НГДЕК „СВ.КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ“ – гр.София

Родена – 2005г

 

Трето  място  за проза  - № 111

ДЕНИС ЕМИЛОВ ТАНЕВ- гр.София

91 НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ “ПРОФ.КОНСТАНТИН ГЪЛЪБОВ“ – гр.София

Родена – 2005г

 

Поощрения за поезия:

№ 58 -  ЯНА ЧАВДАРОВА ПАНОВА – ГР.ПЛОВДИВ

ЕГ “ Пловдив“ – гр.Пловдив

№ 16 – КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – ГР.ПЛОВДИВ

МГ „ Акад. Кирил Попов“ – гр.Пловдив

№ 18 – СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА

НГДЕК „СВ.КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ“ – гр.София

№ 56 – РУМЯНА КИРИЛОВА ИВАНОВА –ГР.АЙТОС

ПГРЕ“ Г.С.РАКОВСКИ“ – гр.Бургас

№ 93 – ВАЛЕРИЯ ДОБРОМИРОВА ДОБРЕВА – ГР.ВАРНА

МГ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – гр.Варна

 

Поощрения за проза:

№ 23 – ЕВА-ЙОАНА ДИМИТРОВА СТАМАТОВА – ГР.ПЛОВДИВ

МГ „ АКАД.КИРИЛ ПОПОВ“-гр.Пловдив

№ 91 – КАРИНА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА – ГР.ВАРНА

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – гр.Варна

№ 14 – ЦВЕТЕЛИНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА – ГР.СЛИВЕН

ППМГ „ ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ – гр.Сливен

№ 55 – ВЕЛИСЛАВА ЮЛИЯНОВА КОРАБОВА- ГР.РУСЕ

АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ“ГЕО МИЛЕВ“ – ГР.РУСЕ

№ 97 – ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ – ГР.ВАРНА                        

СУ за хуманитарни науки и изкуства“ Константин Преславски“ – гр.Варна

№114 – СВЕТОСЛАВ ЛЮБЕНОВ МАТЕВ – ГР.РУСЕ

СУЕЕ „СВ.КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ“ – гр.Русе

№ 69 – ГЛОРИЯ ПЛАМЕНОВА ПАРУШЕВА – ГР.АЙТОС

СУ „ ХРИСТО БОТЕВ“ – гр.Айтос