Къща музей Петя Дубарова
град Бургас

Тържество по награждаване

                            ПРОТОКОЛ

Днес, 20 април / събота / 2024г., жури в състав:

Председател:             Проф.дфн Милена Кирова – литературен критик

Членове:                     Кристин Димитрова – поет,писател,преводач

                                   Диана Петрова – писател

                                   Мартин Колев – писател

                                   Янчо Чолаков  – писател

След като разгледа представените за конкурса творби от 150 участници,

 

                             РЕШИ:

Присъжда:

Първо място  за поезия и Голямата награда  № 39

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА- гр.София

НГДЕКСВ.КОНСТАНТИН- КИРИЛ ФИЛОСОФ“ – ГР.СОФИЯ

Родена – 2008г.

 

Първо  място  за проза - № 99

МОНИКА АТАНАСОВА АТАНАСОВА – гр.Варна

СУЕО „ АЛ.С.ПУШКИН“ – гр.Варна

Родена – 2009г.

 

Второ място  за поезия - № 68

МАРАЯ ЛЮДМИЛОВА МИЛАНОВА– гр.София

НГДЕКСВ.КОНСТАНТИН- КИРИЛ ФИЛОСОФ“ – ГР.СОФИЯ

Родена – 2005г.

 

Второ  място  за проза - № 100

ЕВА ХРИСТОВА КЪНЕВА– гр.София

91 НЕГ „Проф.Константин Гълъбов“ – гр.София

Родена – 2006г

 

Трето място  за поезия - № 74

СИМЕОН ХРИСТОВ ИВАНОВ – гр.Варна

ГПЧЕ „ ЙОАН ЕКЗАРХ“ – гр.Варна

Роден – 2007г

 

Трето  място  за проза  - № 43

ЯНА ЧАВДАРОВА ПАНОВА- гр.Пловдив

ЕГ „ Пловдив“ – гр.Пловдив

Родена – 2006г

 

Поощрения за поезия:

№ 51 -  НАТАЛИЯ КАМЕНОВА ВАСИЛЕВА – ГР.БУРГАС

СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр.Бургас

№ 58 – ЦВЕТЕЛИНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА – ГР.СЛИВЕН

ППМГ „ Добри Чинтулов“ – гр.Сливен

№ 63 – ЙОАНА ИВАЙЛОВА ВАСИЛЕВА – ГР.ВАРНА

МГ „ Д-р Петър Берон“ – гр.Варна

№ 116 – МИЛЕНА ВАЛЕРИЕВА АРСЕНОВА  –ГР.ПЕРНИК

НГДЕКСВ.КОНСТАНТИН- КИРИЛ ФИЛОСОФ“  – гр.София

№ 119 – КАРИНА НИКОЛАЕВА ЦВЕТКОВА – ГР.ВАРНА

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ – гр.Варна

№ 146 – ВАСИЛЕНА ЯСЕНОВА ПЕТКОВА – ГР.ПЛОВДИВ

МГ „ АКАД.КИРИЛ ПОПОВ“ – гр. Пловдив

 

Поощрения за проза:

№ 115 – САВА ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ – ГР.ВАРНА

НГДЕКСВ.КОНСТАНТИН- КИРИЛ ФИЛОСОФ“ – ГР.СОФИЯ

№ 18 – ЛАРИСА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА – ГР.ПОПОВО

ПГСС „ НИКОЛА ПУШКАРОВ“ – гр.Попово

№ 40 – МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА – ГР.БОТЕВГРАД

ППМГ „ Акад. Проф. д-р Асен Златаров“ – гр.Ботевград

№ 56 – ДЕНИЦА СТАНИСЛАВОВА МЛАДЕНОВА - ГР.БУРГАС

ПГРЕ „ Георги Сава Раковски“ – гр.Бургас

№ 123 – ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ – ГР.ВАРНА                         

МГ „ Д-р Петър Берон“ – гр.Варна

№106 – СИМОНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА – ГР.СЛИВЕН

ППМГ „ Добри Чинтулов“ – гр.Сливен

№ 10 – ЕЛИЦА ИЛИЯН ЯНЕВА – ГР.ЯМБОЛ

ЕГ „ Васил Карагьозов“ – гр.Ямбол

№ 83 – МАРГАРИТА ЕВГЕНИЕВА СПИРИДОНОВА – ГР.БУРГАС

ПГЧЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр.Бургас